خوشا ای مسلمانان امام مهدی آمده است!

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Love for All, Hatred for None.

Browse Al Islam

خوشا ای مسلمانان امام مهدی آمده است!

PDF

امام مهدی

در احادیث آمده که زمانی خواهد رسید که چیزی از اسلام جز نامش نخواهد ماند. اگر به شرایط امروز مسلمانها و دنیای اسلام بنگریم، دقیقا این وضعیت به وجود آمده است. در این زمان بود که خداوند امام مهدی را خواهد فرستاد. ۱۲۵ سال پیش بود که خداوند حضرت میرزا غلام احمد(ع) را برای این کار مامور کرد. حضرت احمد(ع) در تمام طول عمرخود سعی کرد که اسلام واقعی را به ریشه های اولیه خود برگرداند.

حضرت میرزا غلام احمد(ع) در سال ۱۸۳۵ میلادی در شهر قادیان، هندوستان به دنیا آمد. اجداد او از خانوادههای محترم و سرشناس خراسان بودند. خاندان او در سال ۱۵۳۰ میلادی به هندوستان مهاجرت کرد. پدراو غلام مرتضی و مادرش چراغ بی بی، از افراد نیکوکار قبیله خود بودند. حضرت احمد(ع) فردی راستگو و درستکار بود. آشنائی او با اسلام و دفاع ازآن همتا نداشت. ایشان زندگی ساده و پاکی داشتند که به مرور زمان بیشتر و بیشتربه زندگی حضرت محمد (ص) شباهت پیدا کرد.

در سال ۱۸۹۱ حضرت احمد اعلام کرد که خداوند او را به عنوان امام مهدی که همه در انتظارش بودند مامور کرده است. ایشان در تمام طول عمر خود سعی کرد اسلام را که طی سالها بعد از حضرت محمد (ص) به فساد کشیده شده بود به آن زیبایی و پاکی اولیه برگرداند؛ و به همه یادآوری کند که چرا خداوند این دین را برای همه آدمهای جهان و برای تمام زمانها برگزیده است. ظهور حضرت احمد (ع) احیای دوباره اسلام را به ارمغان آورد؛ تا عدالت، صلح، و اخلاقییات پاک و نیکو دوباره شود.

حضرت احمد (ع) اعلام کرد که زمان جنگهای مذهبی به پایان رسیده و جهاد با شمشیر در این دوران در اسلام جائی ندارد؛ و به پیروان خود یاد داد که بدون خونریزی، و با قدرت قلم و منطق به دفاع از اسلام بپردازند. برای این کار حضرت احمد (ع) بیش از ۸۰ کتاب و دهها هزار نامه نوشت و با صدها سخنرانی به دفاع ازاسلام پرداخت. ایشان همیشه سعی کردند که اسلام را به همان اسلام زیبای دوران حضرت محمد (ص) برگرداند. حتی روز قبل از درگذشت ایشان، او آخرین کتاب خود یعنی" پیام صلح" را به اتمام رساند. ایشان در سال ۱۹۰۸ میلادی درلاہور در گذشت.

در زمان حضرت احمد (ع) نشانه های پیشگوئی شده برای ظهور امام مهدی دیده شده است(برای مثال خسوف و کسوف در ماه مبارک رمضان که هیچ زمانی در طول آفرینش آسمان و زمین اتفاق نیفتاده است). در طول حیات ایشان، هر روز تعداد بیشتری به حقیقت امامت او پی بردند و معجزههای فراوانی به چشم خود دیدند و با او بیعت کردند. حتی در این زمان مسلمانهای احمدی شاهد این رحمتها هستند و برکات و نعمتهای بی شماری را دریافت می کنند. اکنون اعضای جماعت احمدی در بیش از۱۹۵ کشور زندگی میکنند و هر روز افراد بیشتری به حقیقت حضرت احمد (ع) پی میبرند و جز جماعت احمدی میشوند .

حضرت احمد (ع) به پیروان خود یاد داد که بعد از او خداوند از طریق خلافت از پیام اسلام محافظت میکند وآن را به گوشه و کنار جهان میرساند. بعد از حضرت احمد (ع)، جماعت احمدی از طریق خلفا وحدت خود را نگهداشتند. بعد از ایشان تا کنون جماعت احمدی ۵ خلیفه داشته است. پنجمین خلیفه، میرزا مسرور احمد، اکنون ساکن انگلستان هستند.

Back to Persian Islam Ahmadiyyat - Home Page