برکات خلافت

Barkate Khilafat
کلام حامد بریگی
Poem by Hamid Bregi
آواز: معید حامد
Voice: Moeed Hamid
جلسہ سالانہ یوکے ۲۰۱۷ء
Jalsa Salana UK 2017