تیری قرب و رضا جو پا بیٹھے

Teri Qurbo Raza
کلام مبارک احمد ظفر
Poem by Mubarak Ahmad Zafar
آواز: ممبر لجنہ اماءاللہ
Voice: Member Lajna Ima`illah