خلافت ارتقائے نسل انسانی (قاضی محمد ظہور اکمل)

Khilafat Irtiqa-e-Nasl-e-Insani (by Qazi Muhammad Zahoor Akmal)
کلام متفرق شعراء
Poem by Miscellaneous
آواز: عمر شریف
Voice: Umer Sharif
خلافت جوبلی، ایم ٹی اے ، جلسہ سالانہ (٢٠٠٨)
Khilafat Centenary, MTA and Jalsa Salanas (2008)