پنجابی نظم (جیوے مہدی دا ملنگ)

Punjabi Poem (Jeevey Mehdi Da Malang)
کلام متفرق شعراء
Poem by Miscellaneous
آواز: صفدر احمد
Voice: Safdar Ahmad
خلافت جوبلی، ایم ٹی اے ، جلسہ سالانہ (٢٠٠٨)
Khilafat Centenary, MTA and Jalsa Salanas (2008)