In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Love for All, Hatred for None.

Browse Al Islam

     
  Ahmadiyya Muslim Community (Swahili)

Friday Sermons in Swahili (YouTube)


Ujumbe Maalum wa Hadhrat Khalifatul Masih V, katika kuadhimisha Karne ya Ukhalifa

Jiungeni na Jumuiya Yenye Imam

Hakika ya Ahmadiyya

Wito kwa Mfalme Mwislamu