In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Love for All, Hatred for None.

Browse Al Islam

     
  Ahmadiyya Muslim Community (Swahili)

Friday Sermons in Swahili (2011-2014, 2015 2016 2017, 2018, 2019)


Ujumbe Maalum wa Hadhrat Khalifatul Masih V, katika kuadhimisha Karne ya Ukhalifa

Jiungeni na Jumuiya Yenye Imam

Hakika ya Ahmadiyya

Wito kwa Mfalme Mwislamu